DOC ✓ READER Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2 FREE

EPUB Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2

DOC ✓ READER Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2 FREE ¾ [Ebook] ➤ Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2 By Lan Qi Zuo Ren – Insolprโรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม PDFEPUB #232 หลังจาก ฝูซิง คุ้นเคยกับโรงเรียนสำหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษแล้ว ก็ยังไม่วายก่อเรื่องวุ่นๆ ให้เพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์หนักใจไปตามๆ กัน อาการป้ำๆ เป

TEXT ô Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2 Ï Lan Qi Zuo Ren

ิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายเพื่อนบางคนถูกภัยที่มองไม่เห็นรุมเร้า แต่บางคนก็ถูกทำให้รุ่มร้อนรัญจวนใจ แล้วปีศาจอ่อนหัดอย่างฝูซิงจะถอนคำสาปได้หรือไม่ เพียงพลิกหน้าต่อไป คุณก็จะได้รู้แล้ว

Lan Qi Zuo Ren Ï Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2 TEXT

Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 2อๆ ของปีศาจเอ๋ออย่างเขา ทำให้ทุกคนเข้าไปเกี่ยวพันกับคำสาปของ เคาน์เตสบาโธรี่ เจ้าของปราสาทร้างกลางป่าอาทิตย์อัสดงหลังโรงเรียน ฝูซิงกับเพื่อนๆ ล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนต้องห้าม จากนั้นก็เ