ผ่านพบไม่ผูกพัน kindle ÀÁ insolpro

reader Ì ผ่านพบไม่ผูกพัน ´ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ผ่านพบไม่ผูกพันทัศะที่ได้มาจากการเฝ้าพินิจประสบการณ์ของตัวเองมากว่าห้าสิ? เรื่องเล่าการเดินทางของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล แต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจของคนที่ตกตะกอนความคิดมาระดับนึง การมองสายน้ำ ท้องฟ้า ภูเขา ทะเลไม่ได้มองเพียงความงามภายนอกอีกต่อไป แต่ลงลึกไปถึงธรรมชาติ การก่อกำเนิด การเปลี่ยนแปลง จนย้อนมามองถึงจิตใจตนเอง อ่านแล้วรู้สึกสงบ อยากออกไปมองธรรมชาติโดยไม่ครุ่นคิดอะไรใดๆ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ´ ผ่านพบไม่ผูกพัน pdf

ความเรียงสั้นชุดนี้เป็นทัศนะล่าสุดของผมที่มีต่อโลกต่อชีวิต ชอบบางบทมาก แบบมากๆแต่กับบางบทก็เฉยๆ ไปเลย เข้าไม่ถึงคงขึ้นกับประสบการณ์ในแต่ละส่วนของชีวิตด้วย

book ผ่านพบไม่ผูกพัน

ผ่านพบไม่ผูกพัน kindle À Á insolpro × [Epub] ❧ ผ่านพบไม่ผูกพัน By เสกสรรค์ ประเสริฐกุล – Insolpro.co.uk ความเรียงสั้นชุดนี้เป็นทัศนะล?ปี และการเรียนรูความจริงโดยผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นผู้เขีย? หนังสือเล่มนี้หยิบติดใส่ไว้ในเป้เดินทาง ประกอบการเดินทางไปไต้หวันการเดินทางที่คงไม่ลืมไปตลอดชีวิต เพราะเป็นการเดินทางที่ไม่ถึงเป้าหมายในความโชคร้าย การหยิบหนังสือเล่มนี้มา อาจถือเป็นความโชคดีหนังสือเล่มนี้ ประหนึ่ง หนังสือธรรมมะระหว่างการเดินทาง ธรรมะในการเดินทาง และมุมมองของการเดินทางของชีวิตบางการเดินทาง เราเลือกเส้นทางได้ แต่เป้าหมายอาจไม่ใช่อย่างเราตั้งใจบางการเดินทาง เราไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกเส้นทาง แต่ก็อาจถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ หรือ เป้าหมายใหม่ที่ไม่ได้คาดหวังเป้าหมาย นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ระหว่างการเดินทาง เราได้เรียนรู้อะไรบ้างความจริง ความลวง เพื่อนร่วมทาง เพื่อนข้างทาง โชคดี โชคร้าย และสารพัดความไม่แน่นอน และความแน่นอนในเรื่องความไม่จีรังยั่งยืน ผ่านพบแต่ไม่ผูกพัน หากหัวใจเรายึดมั่นอยู่เพียงแต่เป้าหมาย เรื่องราวต่างๆของไม่ได้เรียนรู้ ความสุขและทุกข์ของเราคงยึดโยงอยู่เฉพาะตอนจบเท่านั้นจะสุขจะทุกข์ ให้ได้เรียนรู้ไปในขณะก้าวบนการเดินทาง บนเส้นทางของชีวิตเรา