تمرین مدارا بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و‏ Summary × 2

Free download Ñ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free é محمد مختاری

تمرین مدارا بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و‏دو بیست مقاله در بازخوانی MOBI #10003 گروه مقاله‌ای که در این مجموعه گرد بیست مقاله ePUB #8608 آمده است نوشته‌?. کتاب مجموعه‌ایست از مقالات، که عمدتا از اساس به صورت سخنرانی ایراد شده‌اند بازبینی انتقادی تجدد، عواقب و عوارض آن در فرهنگ ایرانی با توسل به تاریخ، ادبیات، روابط اجتماعی و پدیده‌های انسانی چنین نگاهی در میان متفکرین معاصر نسبتا نادر است و شاید همین نگاه بود که سرانجام تلخِ محمد مختاری را رقم زد؛ که هر چه خواست مدارا را بیاموزاند نتوانست و در عوض به گفتارِ آتشی شقاوت را به تمامی تجربه کرد

محمد مختاری é 2 Review

?ی و مشکلات ساختی و ریشه‌ای در فرهنگ دیروز، و بررسی موقعیت فرهنگی امروز، به‌ویژه در چنبر سیاست‌هاست?. اگر چه اکثر بخشهای مربوط به حکومت و شاغلانش هنوز هم درست و دقیقن ولی قسمت قابل توجهی از مقاله ها هم برای جامعه ما در حال حاضر تاریخ گذشته به حساب میان به مرور زمان مشخص شده که بی امکاناتی و سانسور و تقیه تاثیری بسیار بیشتر از اونچه که براشون متصور بودن داشته ن و شاید همین ها حتی باعث درک اشتباه مردم هر زمانی از جمله خود نویسنده از جامعه و فرهنگ شده باشن البته نویسنده از کجا باید میدونسته که پیشرفت تکنولوژی و امکانات ارتباطی و در نتیجه آسونتر شدن برخورد فرهنگ ها قراره فرضیاتش رو این قدر تغییر بدن؟ هرچند بسیاری از همنسلانش که این تغییرات رو درک کرده ن همچنان بر اساس همون فرضیات، تحلیلهایی رو ارائه میدن و روز به روز از اعتبار خودشون کم میکننانداختن اصل تقصیرها به گردن موجود موهومی به نام فرهنگ به تنهایی و تقلیل نقش حکومت و زور و دین وقتی که به چشم خودمون دیدیم که چه قدر از جامعه با سانسور و نبود امکانات پنهان نگه داشته شده بود عقلانی به نظر نمیاد به هر حال اونی که آدم میفرسته تا براش کسی رو بکشن فرهنگ نبودهتوصیف های رویایی از نویسنده و روشنفکر، در زمانی که اسمهایی که به محافل به اصطلاح روشنفکری راه دارن اعم از نویسنده و دانشگاهی و چه و چه نسبت به میانگین مردم از موضوعاتی اساسی مثل حقوق بشر ناآگاهترن و با نخوت و قهر کردن از آینه هایی که جلوشون گرفته شده به نظر نمیاد حتی نیازی هم به آگاهی احساس کنن، کاربردی ندارن این البته به غیر از اون دسته ست که با حرکت خلاف جریان اسمی به هم میزنن و خیال میکنن اعتبارشون رو مدیون مخالفت هستن، نه مخالفت با جریان غلطاز طرفی هم دشمنی حکومت و حذف به خیال خودش مهره های اصلی و علم کردن اسم های جعلی صفرا فزوده در واقع مردمی که قرار بود به همین جعلی ها رجوع کنن از پرده بیرون اومدن، از مهره های اصلی سابق جلو زدن و حتی گاه و بی گاه مجبورن سرخوردگیشون رو از کم اطلاعی و اشتباهات اسمها هم اعلام کنن

Review تمرین مدارا بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و‏

تمرین مدارا بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و‏ Summary × 2 ✓ ❮KINDLE❯ ✽ تمرین مدارا بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و‏ Author محمد مختاری – Insolpro.co.uk دو گروه مقاله‌? سال‌های ۷۵ ۷۰ است گروه اول وجوه گوناگونی از بازخوانی فرهنگ است «طرح نظر» تحلیلی درباره‌ی مسائل نها?. معرفت نو در جهت برداشت دگرگونه ی انسان از خویشتن خویش است این برداشت مبتنی بر عقلانیت و آزادی او برای خود رهبری و خودسامان دهی است و بر روش علمی، شک گرایی، استنتاج منطقی و برخورد تجربی استوار است حال آنکه انسان در معرفت شناسی سنتی، جزیی از یک کلیت مقدر و معین و یقین مند و از پیش پذیرفته است در نتیجه بینش، باور، اندیشه، احساس و تجربه ی او نقش تعیین کننده ای در وضعیت پیچیده ی زندگی مادی و معنوی اش ندارد در جامعه ی سنتی، معرفت و شناخت علمی از «مصونیت» عقیدتی و سیاسی و عرفی برخوردار نیست از مشروطه تا کنون، کوشش برای همسازی و هماهنگی میان حق مردم برای تشکیل دولت، و حق فوق مردم در حکومت، به این نتیجه انجامیده است که حکومت به شکل های مختلف بر دولت عمود بماند کسانی که گمان میکنند همیشه حرفی میزنند یا باید حرفی بزنند که مو لای درزش نرود، یا کسانی که میپندارند حامل حقیقت مطلق اند، یا همواره باید حقیقت مطلق را بگویند، یا آنهایی که با توهم آشفته شدن ذهن جامعه، از فتح باب درباره هر مسأله ای که به انسان و جامعه و جهان مربوط است بیمناکند، خواسته یا ناخواسته هیمه ی استبداد میشوند به همین سبب نیز یا غالباً خاموش میمانند، و در نتیجه بر ستم و زور و فساد و جهل و چشم میپوشند؛ یا دیگری را به خاموشی فرا میخوانند یا وا می دارند، در نتیجه خود عامل ستم و زور و فساد و جهلند اینان سرانجام نیز بیتاب میشوند، و از کوره به در می روند، و به خطاب و عتاب و تحکم و تهدید میگرایند و به منع و حذف میپردازند اما گفت و شنید هر چند توان بر و وقت گیر هم باشد عامل رشد تفکر انتقادی و اعتلای فرهنگی است زیرا از جنس آزادی و مداراست نفی خرد باوری و تفکر انتقادی، خواه ناخواه به انکار آگاهی، فردیت، مدارا، آزادی های سیاسی و اجتماعی، و بلوغ و اختیار انسان در انتخاب می انجامد ساخت زبانی فاخر، فخیم پر طمطراق و خطابی، نمایانگر گفت و گوی صمیمانه ی آدم های برابر نیست کسانی که قادر به ادراک ساخت های گفت و شنود نیستند، و نمیتوانند با دیگران به صورت مساوی و خودمانی و بی واسطه گفتگو کنند، همواره به خطاب و خطابه و فخامت و صلابت و طنطنه ی ب