Read reader å เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something¹ insolpro

mobi เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something

Read reader å เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something ¹ insolpro ½ [Epub] ➝ เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something ➢ เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) – Insolpro.co.uk เวลาในช??วไปข้างหน้ากันบ้าง เพื่อให้ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและมั่นคงอย่างก้าวกระโดดในชีวิต1 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงออกกำลังกาย 2 เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายต้องการพัก จงพักทั้งร่างกายและจิตใจ 3 งานที่ควรจะทำไม่ใช่แค่งานที่รักแต่ต้องเป็นงานที่รักและทำได้ดี 4 ไม่มีอาชีพอิสระในโลกนี้ 5 อย่าเ?

reader ☆ เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something ✓ เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก)

เวลาในชีวิต ผ่านไปเร็วกว่าที่เรานึกคิดเสมอ จากวัยเด็ก เผลอพริบตาเดียว เราอาจพบว่า ตัวเองก้าวเข้าใกล้วัย 30 ไปแล้ว อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ พบกับเคล็ดลับ 30 ข้อ ที่จะเป็นดังแสงส่องทางให้ทุกคนหันกลับมารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่จะพาชีวิตก้?

เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) ✓ เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something reader

เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something??ิ่งรีบร้อนเป็นนายตัวเองจนกว่าจะเจอนายที่ดีเสมอ 6 จงทำงานที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม 7 การมีรายได้มากกว่า ไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตที่ดีกว่า 8 เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่มันจะสำคัญมากที่สุดในเวลาที่ไม่มีมัน 9 ทำให้บ้านเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน 10 พาตัวเองไปรู้จักกับคนต่างวงการ ฯลฯ