FREE PDF ô BOOK WARD ห้องคลอดมรณะ Æ INSOLPRO

MOBI WARD ห้องคลอดมรณะ

FREE PDF ô BOOK WARD ห้องคลอดมรณะ Æ INSOLPRO ☆ [KINDLE] ❁ WARD ห้องคลอดมรณะ By ภาคินัย – Insolpro.co.uk ‘7 วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห?นเดียวกับ ‘หมออั้น’ นักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่มาฝึกงานบนวอร์ดสูตินารีเวชชายหนุ่มได้พบกับวิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อว่า ‘เพชรพลับพลึง’การมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆ ทำให้เขาได้รับรู้ว่าเรื่องราวการตายของเธอไม่ใช่การ ‘ตกเลือด’ อย่างที่ใบมรณะบัตรแจ้ง?

ภาคินัย º WARD ห้องคลอดมรณะ EPUB

?ว้วีรกรรมอันหยาบช้ากำลังถูก ‘ใครสักคน’ ฉาบหน้าด้วยดวงตาใสซื่อหมออั้นได้เรียนรู้ว่าบางทีคนปากถือศีลกำลังซ่อนมีดดาบไว้ในมือหลายแง่หลากมุมของ ‘ความลับ’ กำลังรอการ ‘คลี่คลาย’ไม่ว่าผีหลอกคนคนหลอกผีหรือใครหลอกใครผลสุดท้าย ’ความตาย’จะมาคืนสนอ?

READER ´ WARD ห้องคลอดมรณะ º ภาคินัย

WARD ห้องคลอดมรณะ‘7 วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห็นวิญญาณของคนที่เกิดในวันต่างๆ แล้วต้องเข้าไปพัวพันกับความตาย‘WARD ห้องคลอดมรณะ’เป็นเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์ที่มักมีจิตสื่อสารกับคนท้องว่ากันว่าถ้าได้ใกล้สตรีมีครรภ์มักจะได้เห็น ‘วิญญาณ’รอบตัวเช?