Book ó Pháp du hành trình nhật ký ì Insolpro

Pdf Pháp du hành trình nhật ký

Book ó Pháp du hành trình nhật ký ì Insolpro Ù [Reading] ➿ Pháp du hành trình nhật ký ➶ Phạm Quỳnh – Insolpro.co.uk Tác giả ghi lại những điều mình trải ua trong chuyến đi dài 6 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm 1922 Ông vừa viết từ Tác giả ghi lại những điều mình trải ua trong chuyến đi dài 6 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm 1922 Ông vừa viết từ Pháp vừa gửi về Việt Nam đăng liên tục 42 kỳ trên tờ Nam Phong giống như cách một đặc phái viên thông tấn ngày nay tác nghiệp và tường thuật từ nước ngoài Ở đây chất ký và sự lịch lãm của một

Phạm Quỳnh î Pháp du hành trình nhật ký Book

ản thảo và đồng ý của đại diện gia đình tác giả Ông Vương Trí Nhàn viết lời giới thiệu và ghi chú về văn bản Sách nằm trong chương trình ấn hành bộ Đi Tàu đi Tây của NXB Hội Nhà văn với một số cuốn đã in trước đây như Đi Tây của Nhất Linh Một chuyến đi của Nguyễn Tuân Ba tháng ở Trung Hoa của Lê Văn TrươngThanh Niên Onlin

Epub ¾ Pháp du hành trình nhật ký î Phạm Quỳnh

Pháp du hành trình nhật kýNgòi bút văn học đã cung cấp đến bạn đọc nhiều tài liệu và nhận xét tại chỗ về cuộc đấu xảo ở Marseille cách đây 82 năm về giới trí thức văn nghệ sĩ thương gia uan chức mà ông tiếp xúc về cảnh uan đô thị Paris cùng những đường phố nước Pháp đã đi ua Đây là lần đầu nhật ký in thành sách với sự đóng góp hoàn thành b